B'cause Dance Company jest nowopowstałym teatrem tańca działającym przy Fundacji B'cause. Naszą misją jest tworzenie spektakli na najwyższym tanecznym i artystycznym poziomie, poruszając tematy, które są aktualne, ważne i warte skomentowania. Nie wierzymy, że zmienimy świat jedynie tańcząc, ale wierzymy, że poprzez nasze spektakle zainspirujemy innych do tej zmiany.

„Przedstawienie (...) połączyło w sobie fantastyczne widowisko taneczne i wzruszającą historię, która z pewnością wzbudziła w widzach wiele ważnych pytań o naszą tożsamość i otwartość na inne kultury.”

„Niespokojna, neurotyczna, świetnie wyważona choreografia Bartka Woszczyńskiego...”

„5 tancerzy (...) maluje przed nami historię walki o przetrwanie w świecie pełnym podziałów i nierówności.”

„...absolutnie piękna reżyseria światła Artura Wytrykusa...”

© 2020 by B'cause Dance Company.

email: info@bcausedancecompany.com | telefon: 0048 694 999 661