top of page

B'cause Dance Company powstało w 2018 roku i od tego czasu działa nieprzerwanie tworząc spektakle taneczne, które wystawiane są w Warszawie oraz innych miastach Polski i Europy. Aktywnie angażuje się w proces edukacji tanecznej i artystycznej tancerzy oraz pozostałej widowni poprzez szereg działań edukacyjnych takich jak warsztaty taneczne, rozmowy artystów z publicznością czy filmy edukacyjne i popularnonaukowe. Podczas naszej czteroletniej działalności stworzyliśmy 9 spektakli, które zostały zaprezentowane ponad 50 razy w ponad 20 miastach, w 6 państwach.

Misją B'cause Dance Company jest tworzenie spektakli, które poruszają ważne dla społeczeństwa sprawy i wywołują debaty oraz przemyślenia wśród publiczności. Ze względu na mnogość możliwych interpretacji idei zawartych w naszych spektaklach, jesteśmy przekonani, że każdy widz odbędzie indywidualną artystyczną podróż, która pozwoli mu na zajęcie własnego stanowiska dot. poruszanej problematyki. Poprzez nasze spektakle chcemy inspirować ludzi to uczynienia świata lepszym.

„Przedstawienie (...) połączyło w sobie fantastyczne widowisko taneczne i wzruszającą historię, która z pewnością wzbudziła w widzach wiele ważnych pytań o naszą tożsamość i otwartość na inne kultury.”

„Niespokojna, neurotyczna, świetnie wyważona choreografia Bartka Woszczyńskiego...”

„5 tancerzy (...) maluje przed nami historię walki o przetrwanie w świecie pełnym podziałów i nierówności.”

„...absolutnie piękna reżyseria światła Artura Wytrykusa...”

bottom of page